YARATICI DRAMA

Yaratıcı Drama dersleri Çağdaş Drama Derneği Eğitmeni Özlem Yıldırım Koordinatörlüğünde sınıf öğretmenleri tarafından planlanmaktadır. Sınıf öğretmenlerimiz Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikalarına sahip ve derslerinde Yaratıcı Drama yöntemi ile etkinliklerini yürütmektedirler.