SATRANÇ

Satranç ile çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun -kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar.

Düşünen, değerlendiren, cesaretle karar alan, uygulayan ve sonuç alan çocuk kendine güven kazanır. İşlerin kötü gittiği durumlarda hayal kırıklığına uğramamayı öğrenir. Yararlı bir değişiklik olabileceğini bekleme ve yeni çareler arama alışkanlığı edinir. Bu nedenle çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimine de destek veren bir alandır. Satranç derslerimiz Satranç Federasyonu Antrenörü Adem Kurt tarafından yürütülmektedir.